Samarbetspartner

   

              Samarbetspartners

Försäkrings Service AB är

en livförsäkrings- och fondförmedlare.

Vi arbetar uteslutande med att

hjälpa företag och privatpersoner

med att såväl upphandla

korrekta försäkrings- och

placeringslösningar som att

bistå med efterföljande administration.

                   

Vi samarbetar med alla större svenska

försäkringsbolag och fondförvaltare


¤ SEB-Tryggliv

¤ Skandia

¤ Länsförsäkringar

¤ Folksam

¤ Trygghansa

¤ Movestic

¤ Naventi Kapitalförvaltning

¤ Garantum

¤ Futur

¤ Euro Accident

¤ SPP

¤ Espiria

¤ Alecta

¤ Skandia Life

¤ IF

¤ Fora

¤ SEB Life

¤ AMF pension

¤ Collectum

¤ Nordnet

¤ Cicero Fonder

¤ Allmänna Änke och Pupillkassan

¤ Hjerta Gruppförsäkring

¤ Strivo