Samarbetspartner

   

              Samarbetspartners

 

                    Försäkrings Service AB

                              är en livförsäkrings-

                              och fondförmedlare.

                              Vi arbetar uteslutande med

                              att hjälpa företag och privatpersoner

                              med att såväl upphandla korrekta

                              försäkrings- och placeringslösningar

                              som att bistå med efterföljande

                              administration.

                                                      


                             Vi samarbetar med alla större svenska

                             försäkringsbolag och fondförvaltare

                                       

                            ¤  SEB-Tryggliv

                            ¤  Skandia

                            ¤  Länsförsäkringar

                            ¤  Folksam

                            ¤  Trygghansa

                            ¤  Movestic

                            ¤  Naventi Kapitalförvaltning

                            ¤  Garantum

                            ¤  Futur

                            ¤  Euro Accident

                            ¤  SPP

                            ¤  Espiria 

                            ¤  Alecta

                            ¤  Skandia Life                         

                            ¤  IF

                            ¤  Fora

                            ¤  SEB Life

                            ¤  AMF pension   

                            ¤  Collectum

                            ¤  Nordnet

                            ¤  Cicero Fonder

                            ¤  Allmänna Änke och Pupillkassan

                            ¤  Hjerta Gruppförsäkring

                            ¤  Mangold

                            ¤ Strivo