Produkter och Tjänster

    Produkter & Tjänster

                     

               Försäkrings Service tillhandahåller

               följade produkter och tjänster:


               * Pensionsförsäkringar

               * Kapitalförsäkringar

               * Tjänstepensioner

               * Kassaplaceringar

               * Sjukvårsförsäkringar

               * Fondplaceringar

               * Aktieindexobligationer

               * Strukturerade produkter

               * Depåförsäkring

               * Kompanjonförsäkringar

               * Direktpensioner

               * Sjukförsäkringar

               * Gruppförsäkringar

               * Livförsäkringar

               * Olycksfallsförsäkringar

               

               Vi erbjuder också:


               * Ekonomisk rådgivning

               * Skatteplanering

               * Generationsplanering

          * Svenska fondplaceringar 

               

Vår policy är att handla utifrån kundens

önskemål och behov och alltid erbjuda

vad som är bäst för kunden.

 

       Välkommen att kontakta oss!


Telefon 033 - 41 03 00