Samarbetspartner

Samarbetspartners

Försäkrings Service AB

är en livförsäkrings-

och fondförmedlare.

Vi arbetar uteslutande med

att hjälpa företag och privatpersoner

med att såväl upphandla korrekta

försäkrings- och placeringslösningar

som att bistå med efterföljande

administration.

Vi samarbetar med alla större

försäkringsbolag och fondförvaltare

¤ SEB-Tryggliv

¤ Skandia

¤ Länsförsäkringar

¤ Folksam

¤ Trygghansa

¤ Movestic

¤ Naventi Kapitalförvaltning

¤ Garantum

¤ Danica

¤ Euro Accident

¤ Augura Life

¤ DKV Hälsa

¤ SPP

¤ Monyx Fondservice

¤ Alecta

¤ Royal Skandia

¤ Skandia Life

¤ IF

¤ Fora

¤ SEB Life

¤ AMF pension

¤ Collectum

¤ Aktie-Ansvar

¤ Nordnet

¤ Dina Försäkringar

¤ Cicero Fonder

¤ Allmänna Änke och Pupillkassan

¤ Hjerta Gruppförsäkring

¤ Mangold

 

 

Copyright © 2015