Viktig information

Viktig Information

Kundklagomål är något som vi ser väldigt allvarligt på. Det är en möjlighet för dig som kund att uppmärksamma oss på Försäkrings Service AB, om vad som inte fungerar bra och vad som kan göras bättre, samtidigt som vi får en chans att förbättra oss.

 

Klagomålspolicy

 

Försäkrings Service AB målsättning är att bemöta alla synpunkter så fort som möjligt och du kan,om så önskas, begära att få ett skriftligt svar. Om vi inte har möjlighet att ta dina synpunkter i beaktande har du rätt att få en förklaring till varför.

Hur går du till väga?

 

REKLAMATION ELLER KLAGOMÅL:

 

Om du är missnöjd med investeringsrådgivning gällande finansiella instrument eller investeringstjänster är det viktigt att du kontaktar oss och framför dina synpunkter. Kontakta gärna i första hand den person som haft hand om ditt ärende. Du kan kontakta oss på det sätt som du tycker är lämpligast – ex. per telefon, e-post eller brev – och, om du vill, även be oss att kontakta dig per telefon. Om du inte skulle vara nöjd med det svar du får kan du sedan kontakta Mangolds klagomålsansvarige person genom att skriftligen framställa ditt ärende.

 

Ett klagomål ska adresseras till:

Mangold Fondkommission AB

Att: Klagomålsansvarig

Box 55691

102 15 Stockholm

klagomalsansvarig@mangold.se

 

Vill du diskutera ett klagomålsärende med någon utanför Mangold kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och Finansbyrå eller Konsumentvägledningen i din kommun för kostnadsfri rådgivning. Du kan även få ett klagomål prövat av utomstående genom att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden och allmän domstol.

 

Om du är missnöjd med rådgivning inom försäkring så kontaktar du Försäkrings Service AB:

Postadress:

Försäkrings Service i Borås AB

Sandgärdsgatan 17 503 34 Borås

Telefon: 033-41 03 00

Fax: 033-41 11 20

E-post: info@formedlare.com

Klagomålsansvarig: Hans Pettersson

Om det fortfarande finns meningsskiljaktigheter, finns det möjlighet att få frågan prövad hos Allmänna Reklamationsnämnden eller i allmän domstol.

Allmänna Reklamationsnämnden

Postadress:

Allmänna Reklamationsnämnden

Box 174, 101 23 Stockholm

Tfn: 08-555 017 00

 

Copyright © 2015