Produkter och Tjänster

Produkter & Tjänster

Försäkrings Service tillhandahåller

följade produkter och tjänster:

 

* Pensionsförsäkringar

* Kapitalförsäkringar

* Tjänstepensioner

* Kassaplaceringar

* Sjukvårsförsäkringar

* Fondplaceringar

* Aktieindexobligationer

* Strukturerade produkter

* Depåförsäkring

* Kompanjonförsäkringar

* Direktpensioner

* Sjukförsäkringar

* Gruppförsäkringar

* Livförsäkringar

* Olycksfallsförsäkringar

Vi erbjuder också:

 

* Ekonomisk rådgivning

* Skatteplanering

* Generationsplanering

* Svenska fondplaceringar

Vår policy är att handla utifrån kundens

önskemål och behov och alltid erbjuda

vad som är bäst för kunden.

Välkommen att kontakta oss!

 

Telefon 033 - 41 03 00

 

 

 

Copyright © 2015