Tillstånd & Registrering

Tillstånd, Tillsyn & Registrering

 

Försäkrings Service AB har Finansinspektionens tillstånd att förmedla livförsäkringar. Försäkrings Service AB står under Finansinspektions tillsyn och är registrerad försäkringsförmedlare hos Bolagsverket.

 

Försäkrings Service i Borås AB är ett anknutet ombud till Värdepappersbolaget Mangold Fondkommission AB som står under Finansinspektionens tillsyn.

Försäkrings Service i Borås AB har genom ombudsförfarande rätten att bedriva investeringsrådgivning gällande finansiella instrument eller investeringstjänster.

 

 

Våra tillstånd hos Finansinspektionen:

 

 

2006-06-15 Förmedling av fondandelar, försäkringsmäklare/förmedlare

2006-06-15 Försäkring i samtliga livförsäkr.klasser (direkt) förs.förm.

2008-02-05 Investeringsrådgivning om fondandelar, försäkringsförmedlare

 

Copyright © 2015